Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Co všechno patří do autolékárničky v roce 2023

Autolékárnička patří mezi důležitou součástí povinné výbavy každého vozidla nebo motocyklu. Při policejních kontrolách je to právě lékárnička, která je nejčastěji kontrolována. Proto je nutné mít u sebe takovou lékárničku, která splňuje nejnovější požadavky a zákony.

Obsah lékárničky se liší podle druhu vozidla. Autolékárnička je rozdělena do čtyř kategorií, přičemž každá kategorie má specifické požadavky na vybavení. Nejběžnější kategorií je Kategorie 1, určená pro osobní a nákladní automobily a dodávky. Kategorie 2 je určena pro autobusy a mikrobusy s kapacitou až 80 cestujících. Kategorie 3 jsou pro vozidla, která přepravují více než 80 cestujících. Řidiči motocyklů musí mít také lékárničku. V přiložených přehledech jsou seznamy zdravotnického materiálu podle platných zákonů.  

 

Kategorie 1 - osobní a nákladní automobily a dodávky

Počet kusů

Hotový obvaz s 1 polštářkem

3

Hotový obvaz se 2 polštářky

3

Náplast hladká cívka

1

Obinadlo škrtící pryžové

1

Rukavice pryžové (latexové)

1

Isotermická fólie (minimálně 200 x 140 cm

1

Nůžky

1

Kategorie 2 - mikrobusy s kapacitou až 80 cestujících

Počet kusů

Hotový obvaz s 1 polštářkem

5

Hotový obvaz se 2 polštářky

5

Náplast hladká cívka

2

Obinadlo škrtící pryžové

3

Rukavice pryžové (latexové)

2

Isotermická fólie (minimálně 200 x 140 cm

1

Nůžky

1

 

Vozidla kategorie III. jsou ta, která jsou zařízena k převozu více než 80 cestujících. Ty musejí být vybaveny lékárničkou dle následující tabulky. Lékárničku kategorie III. je možné nahradit dvěma lékárničkami kategorie II.

Kategorie 3 - autobusy a mikrobusy s kapacitou až 80 cestujících

Počet kusů

Hotový obvaz s 1 polštářkem

10

Hotový obvaz se 2 polštářky

10

Náplast hladká cívka

4

Obinadlo škrtící pryžové

5

Rukavice pryžové (latexové)

4

Isotermická fólie (minimálně 200 x 140 cm

1

Nůžky

1

Kategorie 4 - Motocykly

Počet kusů

Hotový obvaz s 1 polštářkem

1

Hotový obvaz se 2 polštářky

1

Obinadlo škrtící pryžové

1

Rukavice pryžové (latexové)

1

Nůžky

1

Pro dodržení platných zákonů a předpisů je třeba dbát na to, aby lékárnička v autě nebo na motocyklu obsahovala veškerý vyžadovaný materiál v požadovaném množství a správné velikosti. Vyhláška stanoví specifikace pro lékárničky v závislosti na typu vozidla, proto je důležité si při výběru lékárničky ověřit, kterou kategorii vozidla vlastníte a podle toho zvolit vhodnou lékárničku.  

Expirace autolékárničky už není strašák

Pozor si také dejte na datum expirace. Lékárničky mají obvykle expirační dobu čtyři roky. Nemusíte se ale bát, Doby, kdy se po uplynutí expirační doby staly lékárničky neplatnými je dávno pryč. Pozor si musíte dát pouze na její obsah, který musí být ve shodě s platnými zákony. Lidé si také často myslí, že po rozbalení originálního balení a po otevření lékárničky musí okamžitě kupovat novou. I to je omyl, pokud dodržíte předepsaný obsah lékárničky, je vše v pořádku.

Pokud jste řidičem motocyklu, měli byste mít vždy u sebe zdravotnický materiál, který obsahuje hotové obvazy s jedním a dvěma polštářky, škrtící pryžové obinadlo, pryžové rukavice a nůžky. Expirační doba lékárničky je pro motocykly stejná jako pro dvoustopá vozidla.

Kam umístit autolékárničku?

Vyhláška stanovuje, že autolékárnička musí být ve „snadno přístupném prostoru“. To tedy znamená, že nemusí být nutně v prostoru pro cestující. Bohatě postačí, pokud bude v kufru vozidla. Nesmíte ji mí ovšem zaskládanou kufry nebo nákupem. Autolékárnička by také neměla být umístěna na přímém slunečním světle.