Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Úvod do problematiky „studených“ startů a vliv na spotřebu PHM

Do kategorie „studených“ startů, řadíme každý start, i letní, kdy motor (olej) není zahřátý na provozní teplotu, která začíná na 70°C. Odborníci říkají, že při jednom „studeném“ startu, dojde k opotřebení motoru, jak při ujetí 300 km na dálnici. A co potom zimní starty! Při „studeném“ startu dochází díky nedostatečnému mazání k většímu opotřebení mechanických pohyblivých i nepohyblivých částí. Emise jsou rovněž vysoké, protože katalyzátor potřebuje pro svou správnou činnost dosáhnout provozní teploty. A spotřeba – ta je výrazně vyšší. Ihned po nastartování dochází k suchému a polosuchému tření. Odborníci nazývají tento průběh na Stribeckově křivce mezné a smíšené mazání. Tam se projevují veškeré nešvary od špatného oleje po opotřebovaný motor. Známe to, motor cuká, enormně kouří, nechce nastartovat, vynechává válec… A právě v těchto okamžicích, dochází k extrémnímu opotřebování motoru – snižuje se jeho životnost, má vysokou spotřebu a emise jsou až dvojnásobné. Pokud jezdíte pouze krátké trasy a motor dostatečně nezahřejete, pak může být jeho životnost poloviční i třetinová.

Studený a špatně mazaný motor, výrazně zvyšuje spotřebu:

Studený motor potřebuje k plynulému chodu bohatší směs. Spotřeba roste i vlivem vyšších volnoběžných otáček. Jak je vidět na níže uvedeném grafu, po nastartování je spotřeba téměř třikrát vyšší.

studene_starty

Nabízíme řešení:
Zlepšené spalování a chod motoru, docílíme díky přísadám do motorových olejů Nanotech-Europe AC- 1000 pro benzinové motory a AC-1100 pro naftové motory. Podle testů na VUT Brno, bylo zjištěno, že přidáním přísady Nanotech-Europe, dojde až téměř 9x menšímu opotřebení než bez přísady. A zimní starty? Nanočástice IF-WS2, které jsou základní složkou přísad Nanotech-Europe vykazují vynikající mazací schopnost od -273°C do + 500°C. Proto se také přísady s částicemi IF-WS2 používají v kosmických technologiích. Nanočástice IF-WS2 jsou jedním z nejvíce mazivých materiálů, které věda zná. Jeho mazivost za sucha překonává jakoukoliv jinou látku. Koeficient tření činí pouhých 0,03.

Používáním přísad Nanotech-Europe prodloužíte životnost motoru a snížíte spotřebu PHM.

Děkujeme za pozornost NANOTECH-EUROPE