Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Vyjádření vědců a odborníků

 

"Nanočástice díky svým malým rozměrům (tj. hluboko pod 1 mikrometr) vykazují překvapivé vlastnosti, se kterými se často nesetkáme u větších objektů, tedy v oblasti makrosvěta. Je to jednak způsobeno zákony kvantové fyziky, které popisují zvláštní chování nanosvěta, a dále skutečností, že oproti velkým útvarům je relativní počet atomů na povrchu téměř srovnatelný s těmi uvnitř objemu. Vlastnosti povrchů nanočástic tak začínají hrát významnou roli.

Zajímavým typem nanočástic se jeví fulerény, což jsou velké molekuly ve tvaru připomínající fotbalový míč, jejichž stěny, tedy povrch, je tvořen atomy uhlíku uspořádanými do pěti- a šestiúhelníků (chemický vzorec C60). Vzhledem k této uzavřené struktuře jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům. Obdobou těchto útvarů jsou tzv. anorganické fulereny, za jejichž objevem stojí profesor prestižního Weizmannova výzkumného institutu (Israel), Reshef Tenne. V uvedených nanočásticích je uhlík nahrazen anorganickými prvky, což ještě v mnoha ohledech zvyšuje jejich stabillitu vůči různým vlivům a namáhání. Vedle MoS2 nanočástic jsou to zejména WS2 nanstruktury. Struktura nanočástic a nanotrubic tvořených WS2 , jejich optické a elektrické vlastnosti, jakož i chování v různých prostředích je zkoumáno na VUT Brno ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC VUT) a Fakultě strojního inženýrství. Důvodem je jejich zajímavost pro základní výzkum, ale i široká škála možných aplkací zasahující oblast nanofotoniky, nanoelektroniky a v neposlední řadě i tribologie, kdy se tyto částice používají jako přísady do výkonných maziv."

Prof. RNDr. Tomáš Šikola CSc., Profesor VUT Brno, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT

 

 

V laboratorních testech jsme naměřili, že přísada do maziv Nanotech Europe AC-1100 AW/AF snižuje tření a opotřebení, které se projeví v kritických fázích běžného a nouzového provozu strojů. Z výsledků je zřejmé, že aditivum má vlastnosti „antiwear“ a „friction modifier“ aditiv a snižuje tření, tam kde dochází k výraznější interakci mezi povrchy strojních součástí. To je doprovázeno výraznějším snížením velikosti opotřebení.“

Ing. Petr Šperka Ph.D., FME, IMID DT – ASSISTANT PROFESSOR

 

 

 

Pro odborný časopis o mazivech LUBES`N`GREASES „EMEA“ řekl TREVOR GAUNTLET, technický expert SHELL

Honba za Svatým grálem aditiv

 

 

Svatý grál je obtížně uchopitelný předmět, hledaný pro samotnou obtížnost hledání, stejně jako pro svou obrovskou moc. Jeden takový grál v odvětví maziv je aditivum, které je účinné jak ve vodě, tak i v oleji. Dalším je chemická látka nebo směs, která zajišťuje nižší tření, odolnost proti opotřebení a extrémní tlakový výkon – funkce, které mohou znít podobně, ale pro mazivo jsou to vlastně úplně různé úkoly…

 

Protože jsou částice IF-WS2 blízké kulovému tvaru s průměrem menším než mikrometr, mohou vyplňovat povrchové trhliny a dutiny, což zabraňuje vnikání oleje. Kulovité tvary jsou stlačitelné, takže zabraňují vystavení se hydraulickým tlakům, které mohou způsobit šíření trhlin. Mohou se také v rámci kontaktu sunout a při procházení udržovat dva povrchy od sebe…

 

Když jsou duté částice udržovány a stlačovány mezi dvěma povrchy, ohýbají se, a poté vykazují možná nejvýraznější vlastnost – exfoliaci při vysokém zatížení. Koncepčně to bylo popsáno jako odlupování vrstvy, jak je to v případě přenosu elektronového mikrosnímku na obrázku 1.

 

(Obrázek 1: Přenos elektronového mikrosnímku zobrazující exfoliaci při zatížení)

Při pečlivém zkoumání mnoha povrchů z různých typů kontaktu lze pomocí mikrosnímku najít více vrstev WS2 . Jsou zarovnány rovnoběžně s povrchem podkladové části.

Další mikrosnímek zobrazuje jiný mechanismus exfoliace. Je vidět, že vnější vrstva je neporušená a je v kontaktu s jedním z povrchů.

 

IF-WS2 může nahradit většinu aditiv EP nebo aditiv proti opotřebení, takže je zde méně požadavků na aditiva působící proti těmto aditivům. Například je zapotřebí menších preventivních prostředků proti korozi, protože již nejsou přítomny vysoce reaktivní aditiva síry EP…

 

Po dlouhém a namáhavém hledání našlo možná konečně odvětví maziv svůj svatý grál.

 

(Trevor Gauntlett má více než 25 let zkušeností s prvotřídními chemickými a ropnými společnostmi, z toho 18 let jako technický expert v týmu lubrikantů a aditiv společnosti Shell.)