Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Technologický postup aplikace nanočástic wolframu jako aditiva procesních kapalin pro strojírenství

 

Zjednodušeně lze uvést, že v průběhu posledních tří let byl vyvinut, testován a v praxi prověřen technologický postup přípravy aditiv pro procesní kapaliny (MWF) na vodní bázi s využitím fullerenových nanočástic disulfidu wolframu (IF-WS2). Unikátní česká receptura, která teoretické a laboratorní výsledky převádí do průmyslové výroby a je základem například již komerčně dostupného výsledného produktu aditiva s obchodním označením „NANOTECH AMFW-3000“ a dalších aditiv.

Jedná se o inovaci, která nevyžaduje při aplikaci žádné další nové technologie, investice ani úpravy zařízení.

Toto nano aditivum zásadně mění a zlepšuje vlastnosti procesních kapalin, je vhodné pro běžně používané emulzní kapaliny a je možné je aplikovat pouhým přidáním adekvátního množství do používané procesní kapaliny.

Hlavní výhody, které toto aditivum přináší:

- Delší životnost řezných a tvářecích nástrojů nejběžněji o 30 - 150%  

- Snížení koeficientu tření

- Nižší spotřeba elektrické energie o: 5- 10% soustružení, 15-20% frézování až 30% u tváření za studena

- Kvalitnější opracování (nižší Ra) a nižší hlučnost při obrábění

- Nižší spotřeba běžných olejových emulzích koncentrátů o 40-60%

- Zkrácení cyklových časů v rozmezí 10-30%

- Netoxické a zdravotně nezávadné (nezpůsobují kožní choroby), šetrné k životnímu prostředí

Receptura aditiva, především nalezení poměrů jednotlivých složek, akceptuje i celé spektrum dalších parametrů a vlastností podstatných pro výrobu a provoz jako je zamezení koroze strojů, vylepšení jejich provozních stavů i čistoty a pochopitelně i vyšší komfort obsluhy.

Výsledná emulze s NANOTECHem je světle šedé barvy, která nebrání průhledu do pracovních prostor strojů. Nevytváří se obvyklý bílý a neprůhledný povlak na sklech do stroje, ale šedá emulze, která snadno stéká a nebrání vizuálnímu kontaktu operátora s obrobke.

Zdravotní hledisko – aditivum snižuje úroveň emulzního koncentrátu a tím automaticky i množstvíškodlivin a toxických látek o 30- 40%.

NANOTECH je ošetřený proti hnilobě, pěnivosti a korozi. Už při nízkých koncentracích NANOTECHu se snižuje náchylnost strojů ke korozi a nedochází k mikrobiální či bakteriální kontaminaci a kažení kapalin.