Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Výměna oleje v převodovce

O tom, kdy měnit olej v převodovce, rozhoduje řada faktorů

 

Proč vůbec měnit

Protože olej je kapalina, která stárne, degraduje a postupně se zhoršují jeho vlastnosti. Ale kdy ho měnit záleží především na tom, jde-li o převodovku manuální nebo automatickou. A ani toto rozdělení nestačí, protože je třeba brát i ohled na to, v jakém režimu je převodovka provozována.

Olej v převodovce plní podobné funkce jako olej v motoru – maže, chladí a pohlcuje nečistoty a je potřeba, aby tyto funkce plnil co nejlépe. Co by byl ideál? U nového auta s manuální převodovkou vyměnit její olej po prvních 10 000 – 15 000 km. Důvodem je, že motor a převodovka si potřebují sednout, naladit se navzájem, a proto je často opotřebení oleje i dílů v prvních tisících km výrazně větší. Další výměna po 100 000 km stačí a potom třeba každých 150 000, když to auto dá. Dost časté je, že se olej v převodovce za celou dobu života auta nemění, dokonce ani nedolévá. Samozřejmě jen v případě, že s převodovkou nenastal žádný problém, což předpokládá, že pracovala v optimálním režimu a že v oleji byla kvalitní aditiva. Na konci článku uvedeme téměř neuvěřitelné výsledky testu průmyslové převodovky s použitím maziva NANOTECH, které funkčnost aditiv dokládají ve zcela extrémních režimech provozu.  

U automatických převodovek je výměna oleje mnohem zásadnější operace než u manuálních a je třeba velmi pečlivě sledovat doporučení výrobce a autorizovaného servisu. Olej tu totiž plní ještě jednu důležitou funkci navíc, a tou je generování tlaku potřebného pro provoz takovéto převodovky. Proto se používají hydraulické oleje a jejich výměna je podle instrukcí výrobce auta naprosto nezbytná. U některých aut už i po 40 tis. Km, obvykle ale po 60 000.

 

Rozdíl servisu a svépomocí

U automatických převodovek výměnu svépomocí nedoporučujeme vůbec u manuálních ji lze realizovat s vědomím, že výměna oleje převodovky svépomocí je většinou trošku náročnější než výměna oleje motoru z důvodu horší dostupnosti převodovky. Pokud ale máte k dispozici rampu nebo vhodný montážní kanál, není to zásadní problém. 

 

Kvalita olejů - dražší = lepší?

Škála olejů do převodovek a diferenciálů je obrovská a zorientovat se v ní snadno a rychle je v podstatě nemožné. Nejjistější cesta je sledovat doporučení výrobce a doplnit olej vhodným aditivem, které ještě podpoří jeho funkční vlastnosti. Důležité je nakupovat olej v seriózních obchodech, nejlépe přímo v obchodech výrobce, protože na trhu se čas od času objevují velmi zdařilé napodobeniny, které ale mohou při ušetření několika korun způsobit škody za desetitisíce.

 

Cena výměny

Výrazně se liší cena výměny u manuálních a automatických převodovek, u kterých může samotná výměna překročit 10 000 Kč. Některé převodovky totiž při výměně vyžadují i přetěsnění a obvykle výměnu filtru, což ale pořád v porovnání s cenou nové automatické převodovky je zanedbatelná částka.  

 

Proplach převodovky

Pokud vám v servisu nabídnou „dynamický proplach“ automatické převodovky, je třeba vědět, zda výrobce tuto metodu doporučuje. Pokud ne, nebo nevíte, raději využijte pouze tzv. „řádný proplach.“

V oleji převodovky jsou totiž často ponořena čidla elektroniky, která by dynamický proplach mohl poškodit. Na trhu existuje několik firem, které se zabývají speciálně těmito proplachy a umožňují převodovku kompletně zbavit usazenin a starého oleje, a přestože to není levná záležitost, doporučujeme ji využít. Proplachu manuální převodovky se výše uvedená nebezpečí netýkají a doporučujeme jej bez dalších poznámek. 

 

Aditiva a maziva s wolframem

V uplynulých letech byla v Čechách a Německu testována nová aditiva a maziva pod značkou NANOTECH, která se vyrábí na základě řady světových patentů z oblastí nanotechnologií. Jde o zcela výjimečnou záležitost pro tribologii – mazání, tření a opotřebení, která byla v Evropě poprvé představena na mezinárodním strojírenském veletrhu 2021 v Brně a aspirovala hned na dvě Zlaté medaile MSV.

„Jedním z příkladů může být test průmyslové převodovky, který proběhl ve společnosti TAJMAC-ZPS , a.s. při maximální zátěži po dobu 30 dní. Na posledních 7 dní testu bylo odpojeno chlazení převodovky a nastaveny konstantně maximální otáčky. Mazání převodovky bylo olejovou mlhou s přísadou NANOTECH AEL-2019. Očekávali jsme, že tyto extrémní podmínky způsobí brzkou destrukci převodovky (zadřená ložiska, zuby). K tomu nedošlo a detailní analýza prokázala, že opotřebení zubů ozubených kol a ložisek se rovná krátkému až mírnému záběhu převodovky. Na fotografii je část zubu, kde spodní část nebyla v záběru a horní část pracovala po celou dobu testu, říká Milan Štelcl, technický ředitel Nanotech-Europe.