Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Certifikace podle ISO 9001

Certifikací podle ISO 9001 sdělujete společnostem, které sdílejí podobné hodnoty jako Vy, jak je pro Vás kvalita důležitá. Potvrzujete tím, že kvalitu a spokojenost zákazníků berete vážně a prokazujete, že Vaše podnikání je založeno na progresivní strategii.

Důvody pro zavedení ISO 9001:

  • Zvýšit spokojenost zákazníků. Dodávat produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků. 
  • Snížení provozních nákladů. Neustálé zlepšování procesů a výsledná efektivita provozu znamená peněžní úsporu. 
  • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami. Zlepšit vnímání Vaší organizace zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. 
  • Dodržování právních předpisů. Lepší pochopení legislativních a regulačních požadavků, které ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky. 
  • Lepší řízení rizik a odstraňování chyb. Vytvoření systému sledovatelnosti produktů v průběhu výroby a při realizaci služby s cílem, že problémům se bude snadněji předcházet a budou lépe odstraňovány chyby. 
  • Ověření QMS nezávislou autoritou znamená pro organizaci navození vzájemné důvěry v obchodních vztazích. 

 

image001image002

 

Odkaz na originál certifikátu: ISO9001 CERTIFICATE