Autoservisy a dopravci, požádejte o registraci.

Mazání, tření a opotřebení pro armádu

Už v letech 2007 – 2008 Ministerstvo obrany dalo ze státních prostředků přes jeden milion korun na projekt s názvem „Výzkum aplikace metod částicové analýzy v tribotechnické diagnostice motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ.“ 

Detailní výsledky a závěry jsou pochopitelně tajné, ale víme, že cílem projektu bylo analyzovat současné poznatky a speciálně metody částicové analýzy v tribotechnické diagnostice vznětových motorů; systematicky rozpracovat teorii tribotechnické diagnostiky vznětových motorů včetně teorie částicové analýzy pro konkrétnípodmínky aplikace u motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ; navrhnout nejvhodnější metody částicové analýzy jako integrální součást tribotechnické diagnostiky motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ, provést jejich praktické ověření a získat experimentální data (odběr vzorků z provozovaných motorů, jejich kompletní analýza s využitím všech dostupných měřících metod včetně metod částicové analýzy, zpracování výsledků) atd..

Celý test najdete zde.

246486014_844569756242902_5561822770726777748_n